Légszűrők európai osztályba sorolása

A szűrők szabványosított osztályba sorolása teljesítményük szerint történik, az érvényes európai normák alapján. A használt vizsgálati módszerek durva és finom szűrőknél az EN779, míg a HEPA és ULPA szűrőknél az EN1822 szabványban kerültek rögzítésre.

VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK LÉGSZŰRŐKHÖZ

A vizsgálatok módjai

Különbség van egy típus vizsgálat és egy üzemi vizsgálat között. Egy szűrő típus vizsgálata a megfelelő szűrőhöz kapcsolódó normák szerinti eljárással történik. A vizsgált szűrőnek reprezentálnia kell egy gyártási sorozatot. Ez akkor valósul meg, ha a vizsgálat következő jegyei a gyártási sorozattal azonsak: a minta leírása «szűrőpakett» mélysége a levegő áramlása és az átáramlási sebesség irányába a szűrő közeg által. A vizsgálati darab egyéb jegyei leválhatnak, így például az áramlási felület nagysága, formái. A típusvizsgálatoknál minden engedélyezett, ami az EN 45000 akkreditált vizsgálati helyen elvégezhető. Az osztályba sorolás bázisaként egy érvényes vizsgálati bizonyítvány szolgál, ezen vizsgálati helyeknek, amelyek egyértelmű leírása a vizsgált termékeknek, és a vizsgálati feltételeket, valamint a vizsgálati eredményeket tartalmaznia kell. A típus vizsgálatok a durva-és különösen a finom porszűrőkhöz alkalmasak A gyári vizsgálat vonatkozik az olyan szűrőkre, amelyeknek nincsenek típus szerint bevizsgálva, vagy azokra, amelyeket az érvényes szabványok szerint egyedi vizsgálat alá kell vonni (pl. HEPA és ULPA-szűrők Amíg a szűrőgyártóknál a rendelkezésre álló vizsgáló berendezések az érvényes szabályoknak megfelelnek, és a vizsgálatot az érvényes szabálynak megfelelően a rendelkezésre álló vizsgáló berendezésekkel végezték el, és az 9000 minőségbiztosítási rendszer szerint a gyártónál végezték el, a szűrő besorolását a szabvány szerinti szűrőosztályba az üzemi vizsgálat is besorolhatja. Az üzemi vizsgálatok elvégzése a gyártó vizsgálóberendezésén történik. Az osztálybasorolás bázisa a minőségi bizonyítvány, amelyik egyértelmű leírása a vizsgált terméknek, a vizsgálati feltételeket és a vizsgálati eredményét tartalmazza. Ennek elfogadásáról a vásárló saját felelősségre dönt.

A légszűrők vizsgálati eljárásai és osztályozásuk

 A légszűrők besorolása a „csoport” és „osztály” szerint történik a mérési eredmények alapján a leválasztási teljesítményhez, amelyet az alul röviden leírtak tartalmaznak, és a nominált vizsgálati eljárást elérték. A részletezett és az ezzel kapcsolatos információkat a mindig releváns szabványokból vesszük. egy csoport definiálása egy szabványos mérési eljárás és ugyanazon mérési paraméter által történik. Egy osztály definiálása egy (alsó) vagy két (alsó és felső) határérték (határértékek) között a szűrő leválasztási teljesítményére vonatkozik a csoport mérési eljárására, amely az érintett osztályra vonatkozik.

G csoport: durva porszűrő
Osztály:G1-G4

Gravimetrikus vizsgálati módszer az a leválasztási fok rendelkezései szerint. A vizsgálandó szűrő többszöri beporozása egy szabvány szerinti mesterséges vizsgálópor ismert mennyiségével az áramló levegőben 250Pa Max. végnyomás- veszteséggel történik. A leválasztási fok minden rendelkezését a tömegviszonyból, egy vizsgálandó anyag lemérése által kerül az uszadékszűrőn utánkapcsolásra. Ez a közepes leválasztási fokra (Am) érvényes, minden egyedi mérésre számolva.

F csoport:
F5-F9 osztály

Vízszínezéses vizsgálati módszer az EN779 hatásfok rendelkezései szerint. A hatásfok többszöri mérése a természetes atmoszférájú porral a levegőben. Ennél a vizsgálatnál új állapotban egy ismert mennyiségű szabványozott mesterséges vizsgálóporral rakják meg és aztán a hatásfok rendelkezései szerint újból előveszik addig, amíg a végnyomás veszteség elérésre kerül. A hatásfok mérése azon a vizsgálati levegő hatásfokának összehasonlításán alapszik, amit a vizsgálati tárgyról egy fehér uszadék szűrőpapíron előtte és utána le kell szívni addig, amíg ez ugyanúgy elszíneződik (homályos). Ez érvényes a közepes hatásfokra (Em) minden egyedi mérésből számolva.

H csoport: HEPA-uszadékszűrő
H10-H14 csoport

H10–12 csoport szivárgásra nincs bevizsgálva. H13 és 14 Scanning-gel vagy vizuálisan szivárgási helyekre bevizsgálva. Vizsgálati módszereket lásd U csoportnál.

U csoport: ULPA-uszadék szűrő
U15-U17 osztályok

Scanning által szivárgásmenteségre bevizsgálva. Az EN 1822, vizsgálati metódus szerint tiszta szűrővel elvégezve, folyékony bevizsgáló aerosollal (pl. DEHS), azokra a mérési eredményekre alapozva, melyek a mindenkori átengedési maximumnak, részecskeátmérőnek megfelelnek (un. MPPS):

  •  A vizsgálat legelső lépésében a szűrőközeget lapos mintán minden részecskeminta nagyságot keresünk, hogy melyik átengedési fok maximumot (MPPS) éri el. A szűrő ezt követő megítélése és osztályozása az MPPS-hez történik.
  • Második lépésben a kifúvási helyek által továbbadott integrált átengedési fok Di az MPPS és a szűrő nyomásvesztesége, mindkettőt névleges hatásfoknál mérjük.
  • egy harmadik lépésben a helyi átengedési fok névleges levegőáramlásnál DL (= szivárgás penetrációnál) az MPPS-hez a szűrő teljes átfolyási felületén, valamint annak keretén vizsgáljuk (=szkennelési eljárás). A H13 és az ennél magasabb osztályok szűrőinek a helyi átengedési foknál DL az ötszörös értéke a maximális integrált átengedési foknak. Di és nem lépi át a mindenkori osztályt. (DL = 5 * Di).

Egyszerű osztályozásához a határértékeket az integrált és a helyi átengedési fokokhoz a mindenkori osztály nem lépheti túl. A légszűrők tulajdonságai és felhasználásuk A levegőszűrők tulajdonságai és felhasználásuk. A 2. táblázatban bemutatott osztályba sorolás teszi lehetővé a szűrők különböző eredetét és építési módját, a levágási teljesítmény kvalitatív összehasonlítását, a nominált vizsgálati paraméterek és az ez idő szerint érvényes normákra vonatkozóan. A G csoport és F csoport szűrőjéhez ennek ellenére nem összeegyeztethető a szabvány szerinti mérésnél megcélzott mérési eredmény. A vizsgálati eredmény a konkrét felhasználási feltételekben megcélzott teljesítményeket eléri. A szembetűnő eltérések a következők. A vágási sebesség a természetes középeurópai külső levegővel szemben lényegesen alacsonyabb lehet, mint a közepes hatásfok az EN779 szerint,a részecskék átmérője szerint a szűrőközeg és a szűrő telítettségi állapota és a légáramlás alapján. Különösen a szűrőközeg, amely normál körülmények között elektrosztatikusan feltöltött, használatban a természetes aerosollal történő kiürítés következtében négyszer csekélyebb levágási teljesítményt mutatnak fel, mint azok, amelyeket a szabványos, durva, szintetikus vizsgálati porral az EN779 szerint mértek. [7, 8, 9, 10]. A szűrők felépítése a légáramlatban nem stabil szűrőközeggel (pl. táskaszűrő) a start/stop folyamatoknál vagy előre haladott porlerakódásnál (nagy nyomásveszteség az előzőleg levágott részecskék újból a légáramlatba kerülnek )un. » vagy  « amely vágási teljesítménye erősen redukált. A sport szűrő a részecskéket növekvő átmérőnél (kb 5 µm -től) és áramlási sebességnél rosszabbul tudja levágni (un. particle bounce vagy «shedding»)[13,14] l A portárolási képesség természetes középeurópai külső levegő aerosollal történik, szűrőközegenként G: 0,4 3- szor szűrőcsoporthoz és az F: 1,5- ig 8x magasabb szűrőcsoporthoz, amikor szintetikus vizsgálóporral az EN779 szerint mérve A légszűrők felhasználása Az 1. táblázat tartalmazza a különböző szűrőcsoportok és osztályok felhasználási javaslat., például a szokásos felhasználásnál és a szűrő által a tipikus módon leválasztható részecskéket, és ezeket a szokásos szükséglethez kell a szűrőosztályhoz illeszteni. Ezért olyan szabványok és jogi irányelvek is léteznek, melyek a minimális szűrőosztályokat a speciális felhasználásokhoz írják elő.  Definíciók HEPA High Efficiency Penetration Air filter (magyarul: nagy teljesítményű uszadék szűrő)ULPA Ultra Low Penetration Air filter (magyarul: a legnagyobb teljesítményű uszadék szűrő DEHS Di Et Hylhexyl Sebacat[Sebacinsav-(2-ethylhexyl-) ester]-ig egy szintetikus olaj DOP-hoz hasonló tulajdonságokkal MPPS Most Penetrating Particle Size (Magyarul: az átengedési fok maximuma megfelel a részecske átmérőjének Megjegyzések, referenciák Az építési mintaleírások tartalmazzák a szűrendő anyag (fajta/felületi súly g/m2-ben/ rétegvastagság) leírását. A szűrendő anyag adatait a felületen történő térbeli elhelyezkedést mutatják, valamint a szűrőelemek konstruktív felépítését tartalmazza.[2] EN 779 szabvány; Juli 1993; Részecske légszűrő az általános helységlevegő technika-követelményeit, vizsgálatát és jellemzőit tartalmazza. » [3] A mesterséges vizsgáló por az EN 779 szerint a következőkből áll: (Air Cleaner Fine) dust teszt 72 súly-%(Mlocco) korom 23 súly-% gyapott( Linters) 5 súly-% Összetétele és ezzel a tulajdonságai miatt ezek nem összehasonlíthatók a természetes középeurópai külső levegő aerosollal.Az EN 779 szerinti por tárolási- mérési értékeket ezért nem lehet a természetes külső levegőaerosol élettartam számításához felhasználni. [4] A H csoport szűrőjének szivárgásmentességének bizonyítása alternatívan, az un. olajszál teszttel az EN1822-4, függelék alapján van engedélyezve. A vizsgálati tárgyat ehhez egy kamrára szerelik és egy kis légáramlatú és nagy parafinolaj tartalmú olajjal bevonják. A szűrőnek a kiáramlási oldalát egy sötét helységben egy lámpával világítják meg. A szivárgásmentesség abból áll, hogy ha egy elfeketített megfigyelési háttérnél vizuálisan nem felismerhető olajszálak mutatkoznak.